Uzorkovanje

Kontrola-žitarica-i-uljarica800x600

Tlo uzorkovanje naslov

UZORKOVANJE ŽITARICA

Uzorkovanje žitarica provodi se prema HRN EN ISO 24333:2010 koja definira količlinu robe iz koje se uzimaju uzorci (lot), uzimanje i pripremu uzoraka, pojedinačni  skupni laboratorijski uzorak, homogenizacija uzorka.

Također, definirano je i uzokrovanje robe u protoku odnosno „statične“ zrnate robe, masa pojedinačnog uzorka – minimalni broj pojedinačnih uzoraka i minimalnu masu laboratorijskog uzorka za ispitivanje štetnih tvari – mikotoksina, ostataka pesticida, teških metala i dioksina.

Djelatnici Croatiakontrole Vukovar educirani su za uzorovanje i ostalih prehrambenih proizvodi prema odredbama UREDBE KOMISIJE (EZ-a) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. kojom se predviđaju metode uzorkovanja i analize za službeni nadzor razina mikotoksina u prehrambenim proizvodima te KOMISIJE (EZ-a) br. 63/2002  od 23. veljače 2006 i Pravilnika o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla (NN 77/08).

Ove štetne tvari ispituju se u laboratoriju Euroinspekta Croatiakontrole Zagreb.

 

UZORKOVANJE TLA

 1. Napraviti procjenu konfiguracije tla (nagib, depresija, uzvišenje i slično).
 2. Utvrditi  svojstva tla u ovisnosti o zadržavanju vode te rahlosti tla.
 3. Na osnovu procjene konfiguracije  i svojstva tla podijeliti parcelu na dijelove tako da se dobiju uzorci čiji će rezultati kemijskih analiza odgovarati činjeničnom stanju tla.
 4. Uzorkovanje obavljati ovisno o planiranoj ili postojećoj kulturi.
 5. Za uzorkovanje je potrebno uzeti prosječni (reprezentativni) uzorak
  • ako je riječ o manjim poljoprivrednim površinama, parcele veličine 1 – 2 ha à jedan prosječni uzorak
  • iznimno ako je riječ o velikim poljoprivrednim površinama ujednačenih svojstava, parcele veličine 3 – 5 (10) ha à jedan prosječni uzorak
  • na neujednačenim površinama potrebno je uzeti nekoliko prosječnih (reprezentativnih) uzoraka
 6. Masa prosječnog (reprezentativnog) uzorka je oko 1 kg i sastoji se od 20-tak dobro izmješanih pojedinačnih uzoraka uzetih s poljoprivredne površine.
 7. Shema uzorkovanja može biti: dijagonalna, Z-shema ili slično (Slika 1.).
 8. Dubina uzorkovanja ovisi o planiranoj ili postojećoj kulturi.
  • povrtlarske kulture:                 0 – 30 cm
  • voćarske kulture:                    0 – 30 cm        i           30 – 60 cm
 9. Uzorkovanje vršiti lopatom, sondom, svrdlom (Slika 2.)

Uzorke obavezno jednoznačno označiti u vrećici i na vrećici, te ispuniti Zapisnik o uzorkovanju koji mora sadržavati broj uzoraka, oznaku ili ime parcele, vlasnika površine (nalogodavca), dubinu uzimanja uzorka, predkulturu, prethodnu gnojidbu (ako je postojala), planiranu kulturu te datum i ime uzorkivača.