Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice ulaganjem u nabavu mjernih uređaja i opreme

Kratki opis projekta: Dana 06.06.2017., poduzeće CROATIAKONTROLA VUKOVAR d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice ulaganjem u nabavu mjernih uređaja i opreme“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.05.0056.

Predmetni projekt odnosi se na ulaganje u instrument za brzu analizu žitarica i brašna, farinograf s osnovnim i korelacijskim programima, ekstenzograf- E s osnovnim i korelacijskim programom, amilograf-E s osnovnim i korelacijskim programima i u preciznu vagu za brašno i tijesto.

Ulaganjem u predmetni projekt, poduzeće će unaprijediti pružanje usluge kontrole kvalitete te će uvesti novi tip usluge – utvrđivanje reoloških svojstava brašna, što će direktno utjecati na konkurentnost poduzeća, s obzirom da se radi o usko specijaliziranoj usluzi.

Ciljevi projekta:  Specifični cilj jest jačanje konkurentnosti i tržišne pozicije poduzeća CROATIAKONTROLA VUKOVAR d.o.o., dok je opći cilj jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.

Očekivani rezultati projekta:

Rezultati provedbe projekta:

  • R1 Nabavljeni mjerni uređaji (instrumenti za brzu analizu žitarica i brašna, farinograf, ekstenzograf, amilograf) i oprema (precizna vaga za brašno i tijesto ) postavljeni, testirani i pušteni u pogon
  • R2 Postojeći zaposlenici obučeni za rad na novim mjernim uređajima
  • R3 Projekt je proveden učinkovito i u skladu s rokovima
  • R4 Projekt je vidljiv u javnosti i prikladno promoviran

Rezultati nakon provedbe projekta:

  • Unapređenje postojećih i uvođenje novih usluga zahvaljujući novim tehničko tehnološkim rješenjima u poslovnom procesu poduzeća CROATIAKONTROLA VUKOVAR d.o.o.
  • Povećanje prihoda od prodaje u 2019. godini za minimalno 50% u odnosu na 2015. godinu
  • Povećanje izvoza za minimalno 50% u 2019. godini u odnosu na 2015. godinu
  • Povećanje broja zaposlenika zapošljavanjem 2 novih zaposlenika do kraja 2019. godine

Ostvarenjem ovih rezultata direktno se doprinosi jačanju regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta, što je cilj ovog Javnog poziva.

Ukupna vrijednost projekta: 1.986.500,00 HRK

Prihvatljivi troškovi: 1.589.200,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 604.150,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: veljača 2017. – rujan 2017.

Kontakt osoba za više informacija: Dražen Kundih, dkundih@croatiakontrola.hr

Više informacija na: