Kontrola tereta i objekata

Kontrola-robe-i-objekata-800x600

Silos kontrola žitarica uljarica

bakery

U suvremenom poslovanju  i  prometu robe,  kontrola tereta  mora biti brza, točna i pouzdana.

Ovisno o sklopljenom ugovoru, kontrola tereta u riječnim lukama tijekom ukrcaja/iskrcaja obuhvaća:

  • Pregled čistoće i stanja skladišnog prostora u teglenici – „LCI Report-Loading Compartment Inspection“
  • Pregled plombi na poklopcima teretnog prostora teglenice prije početka istovara robe – „Unsealing Report“ ili plombiranjepoklopaca teglenice  nakon završetka utovara robe – „Sealing Report“
  • Kontrola istovara/utovara robe na teglenicu
  • Kotrola načina pravilnog ukrcaja, slaganja tereta ili iskrcaja
  • Utvrđivanje količine ukrcanog/iskrcanog tereta mjerenjem početnog i završnog gaza teglenice – „Draft Survey Report“
  • Uzorkovanje robe i kontrola kakvoće prema ugovorenim parametrima ili prema zahtjevima određenih standarda ili EU Regualtive

Kontrola žitarica i uljarica provodi se prilikom otkupa roba i/ili kontrole robe u domaćem/međunarodnom prometu, te se tom prilikom određuju osnovni parametri kvalitete:

PŠENICA, JEČAM – ispitivanje sadržaja vlage, primjesa, hektolitarske mas

SOJA, ULJANA REPICA i SUNCOKRET – ispitivanje vlage, primjesa te sadržaja ulja

KUKURUZ – ispitivanje sadržaja vlage, primjesa, lomljenih, nagorjelih i defektnih zrna

Kao dodatni pokazatelj kvalitete pšenice i ječma ispituje se sadržaj proteina i glutena.

Svi subjekti u poslovanju s hranom (prerađivači hrane, ugostiteljski objekti, pekarnice, mesnice, slastičarnice trgovački centri, hoteli i dr.) dužni su osigurati svojim korisnicima zdravstveno ispravnu hranu. To se postiže uspostavom HACCP sustava u objektu (obvezna primjena od 1. siječnja 2009.).

Na HACCP sustavu temelji se i službena kontrola objekta od strane Sanitarne inspekcije. Sastavni dio HACCP-a sustava su i analize mikrobiološke čistoće objekata koja se određuje putem uzimanja brisa, otiska ili ispirka te određivanje broja i vrste bakterija na površinama postrojenja, opreme, uređaja, pribora, prijevoznih sredstava i ruku osoba koje u tijeku proizvodnje i prometa dolaze u dodir sa hranom i predmetima opće uporabe.

Navedena ispitivanja provode se u skladu s Pravilnikom o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09) te je u skladu s odredbama definirano mjesto, broj i učestalost uzimanja koje ovisi o opsegu i vrsti proizvodnje ili pružanja usluga.