Ispitivanja

aflatoxini 900x300

Svjedoci smo negativnih iskustva s prisutnošću mikotoksina (aflatoksina) u hrani za životinje (u prvom redu kukuruzu) koja je onda imala za posljedicu i prisutnost mikotoksina u mlijeku (ugroženo zdravlje potrošača), što je izazvalo negativne posljedice na mliječnu industriju i na hrvatsko prehrambenu industriju uopće.

Croatiakontrola Vukovar može provesti ispitivanja ispitivanjem na mikotoksine – aflatoksine jer ima  instrumenti koji mogu brzo i na „licu mjesta“, utvrditi da li žitarice ima ili nema mikotoksina. Time se direktno osigurava prijeko potreba zdravstvena sigurnost hrane.

UREDBA KOMISIJE (EZ-a) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. kojom se predviđaju metode uzorkovanja i analize za službeni nadzor razina mikotoksina u prehrambenim proizvodima kao i odredbe Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla (NN 77/08).

GMO

Iako je sve veći broj zemalja dopušta proizvodnju i promet genetski modificiranih proizvoda kao što su soja, kukuruz, uljana repica i druge biljne vrste, za te proizvode EU tržište je velikim dijelom zatvoreno.

Hrvatska je svojim Zakonom o GMO-o ,  čije odredbe su u skladu s direktivama Europske unije,  propisala određena ograničenja za uvođenje u okoliš, odnosno kultivaciju GMO-a. Sve hrvatske županije izjasnile su se kao „GMO free“ područja, a takav  odnos potvrđen je i uključenjem RH  u projekt Dunav soja, čiji cilj je da se u dunavskog regiji poveća proizvodnja soje koja nije genetski modificirana. Projekt se provodi na odabranim lokalitetima, a članovi udruženja su proizvođači i prerađivači soje te trgovci.

U provedbi propisa / ugovora u praksi, izuzetno važnu ulogu imaju tvrtke koje obavljaju uzorkovanje,  ispitivanje i kontrolu proizvoda. Djelatnici Croatiakontrole Vukovar, svojom stručnošću i neovisnošću, osiguravaju stručno uzorkovanje i nadzor u proizvodnji, preradi i prometu robe.

Postupak uzorkovanja i analize na GMO prilikom otkupa/prodaje robe :

  • Uzorkovanje robe iz svakog vozila pojedinačno, na propisan način, koje provode djelatnici Croatiakontrole Vukovar.
  • Na prosječnom uzorku, odmah na licu mjesta, radi se provjera GM sadržaja test trakama – „ Strip test“. Navedeni način provjere radi po sistemu „da ili ne“ rezultata.
  • Ukoliko je test pozitivan, za navedenu pošiljku potrebna je dodatna laboratorijska analiza  GMO, PCR metodom koju radi laboratorij Euroinspekta Croatiakontrola Zagreb, koji posjeduje  najmoderniju opremu  QPCR-a  kojom se detektiraju/kvanificiraju transgene promjene u uzorcima.

Tlo-prsti

Tlo je površinski dio Zemljine kore na kojem i u kojem rastu biljke. U njemu se ukorjenjivaju i svojim korjenom iz njega crpe hranjiva nužna za svoj rast i plodonošenje. Stalnom upotrebom u poljoprivredne svrhe postiže se efekt iscrpljenosti tj. dolazi do smanjenja makro i mikro hranjiva koje biljka troši. Isrpljeno tlo nije pogodno za komercijalno isplativu poljoprivrednu proizvodnju, te iz  toga razloga posebnu pažnju moramo posvetiti kontroli plodnosti tla.

Kontrola plodnosti tla je moguća isključivo kemijskom analizom kao jednim od osnovih načela Dobre poljoprivredne prakse. Kemijskom analizom tla detektiramo koncentracije pojedinih hranjiva i ostalih parametara nužnih za siguran i redovan rast i prinos biljke.

Najvažniji parametri  koji se određuju kemijskom analizim tla su:

–        pH vrijednost tla

–        električna vodljivost (EC)

–        hidrolitička kiselost (Hk)

–        koncentracija humusa

–        koncentracija makroelemenata (N,P,K)

–        koncentracija mikroelemenata (željezo, cink, kalcij, mangan, magnezij, bor i ostali)

Nakon kemijske analize tla slijedi klasifikacija tla te kreiranje plana i proračuna gnojidbe s obzirom na poljoprivrednu kulturu koja se planira posadit/posijati ili već raste na danom tlu. Cilj plana gnojidbe je vremenski pravovremena i količinski optimalna primjena gnojiva a koristi od tog pristupa su višestruke.

Kemijskom analizom tla i gnojidbom s obzirom na rezultate analize se stvaraju uvjeti za pravilan rast biljke i  komercijalno isplativ urod, negativan utjecaj gnojiva na podzemne vode je minimalan, a materijalna koristi za poljoprivrednika je maksimalna.

pitka voda

U skladu s odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 123/13) subjekti u poslovanju s hranom imaju obvezu ispitivanje vode. Voda se ispituje na parametre definirane u Prilogu II, Tablica 1. Pravilnika.

Za potrebe tehničkog pregleda građevine u svrhu izdavanja uporabne dozvole, bilo da se radi o stambenim i/Ili poslovnim objektima odnosno objektima namijenjenim proizvodnji i preradi hrane, ugostiteljstvu i sličnim djelatnostima, potrebno je provesti ispitivanje vode na parametre definirane u Prilogu II, Tablica 1. Pravilnika, kao i na parametar ugljikovodika.